PROCÉS PARTICIPATIU “PER LA RUPTURA”

Primer pas – Inici del procés

El present document, que estableix els criteris i les pautes metodològiques del procés “Per la ruptura” és publicat al lloc web del procés (www.perlaruptura.cat) just després de l’acte públic del 10 de gener.

Durant la setmana posterior tindrà lloc una roda de premsa en la qual es presentaran els documents que seran objecte de debat durant aquest procés de participació popular:

– Debat sobre el full de ruta de la candidatura

– Debat sobre l’elecció del nom de la candidatura i de les persones que formaran part de les llistes

– Debat sobre el document dels 10 punts: desenvolupament dels 9 punts polítics; debat sobre el codi ètic

També es facilitaran dos documents per tal de facilitar la dinamització de les Assemblees Obertes:

– Ordre del dia de les Assemblees Obertes amb una proposta orientativa de distribució del temps per cada punt de debat.

– Formulari per prendre acta de les Assemblees Obertes, amb un qüestionari per cada punt de l’ordre del dia orientat a facilitar respostes concretes en aquelles qüestions en què això sigui necessari i a detectar els consensos i els dissensos en els debats.

A partir del dia 11 de gener, és imprescindible dedicar recursos difondre, publicitar i comunicar tot el procés.

Per tal de fer que el procés de participació popular culmini amb un resultat comprensible, cal acotar molt bé els temes i les qüestions a debatre en l’àmbit de les assemblees obertes. Es vetllarà perquè els documents que es sotmetin a debat no siguin gaire densos ni massa complicats, intentant remarcar aquelles qüestions claus sobre les quals cal prendre decisions clares.

Continua llegint

Anuncis

Per la ruptura amb el règim del 78, el capitalisme i el patriarcat.

Independència cap a la República Catalana.

1. Ruptura amb el marc jurídic i polític estatal representat per la monarquia borbònica i la Constitució espanyola de 1978 mitjançant la Declaració Unilateral d’Independència i impulsant la construcció de les majories socials que permetin fer-la efectiva. Reconeixement del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans.

2. El Parlament sorgit de les eleccions es proclamarà Assemblea Constituent amb l’encàrrec de redactar la Constitució de la República Catalana. La redacció de la constitució catalana es farà a partir d’un procés constituent popular, que haurà d’incorporar tant representants municipals com d’organismes de base. La constitució resultant haurà de ser validada per via de referèndum.

3. La candidatura treballarà per bastir noves institucions polítiques radicalment democràtiques i no per la regeneració de les institucions polítiques del règim liberal burgès. Volem unes institucions basades en l’exercici d’una democràcia real, popular, horitzontal, participativa, directa, activa i inclusiva, que permeti la intervenció directa de la gent en la definició i gestió de les polítiques públiques i de tots els afers col·lectius.

4. El trencament amb el regim hereu del franquisme és la nostra contribució a la lluita per l’alliberament dels altres pobles de l’estat. És a més l’única base possible de relacions solidàries entre pobles lliures i iguals. Així mateix treballarem per un marc de relacions internacionals basat en la solidaritat, la pau, la llibertat i la plena sobirania dels pobles i les treballadores.

5. Ens oposem a la destrucció del nostre teixit productiu, que ens aboca a la dependència i a la precarització. Rebutgem el TTIP i treballem per un comerç internacional basat en les necessitats de les poblacions i no en els beneficis de les multinacionals. Treballarem per un nou marc que superi les estructures de dominació política, econòmica i militar actual com són la OTAN, la UE i el FMI.

6. Obertura d’un procés de ruptura anticapitalista contra el control financer i especulatiu de l’activitat econòmica i a favor de l’economia productiva i col·lectiva, treballant per un nou model de relacions socials i econòmiques que permetin superar les formes d’organització capitalistes apostant pel no pagament del deute mentre no s’hagin cobert les necessitats bàsiques de la població i el control públic i democràtic dels sectors estratègics, incloent-hi la nacionalització i socialització i processos d’apropiació col·lectiva de les fonts d’energia cap a una societat ecològica.

7. En favor de les classes populars, contra les desigualtats i en defensa dels drets socials i ecològics, portar a terme un pla de xoc davant l’actual situació d’emergència que inclogui mesures per aturar els desnonaments i acomiadaments, revertir les retallades i privatitzacions, activació de l’economia social, cooperativa i ecològica i contra la corrupció i el frau fiscal. Aquest pla de xoc haurà d’abordar també la suspensió de les lleis sorgides de l’actual marc jurídic i polític, entre les quals les lleis de reforma laboral i de reforma de les pensions, que fomenten l’actual precarietat entre les classes populars.

8. Garantirem els plens drets polítics, econòmics, socials i de gènere de les persones immigrants en peu d’igualtat amb la resta de la població, que constituiran la nova ciutadania de la República Catalana.

9. Construir una societat no patriarcal, sense desigualtats entre homes i dones ni discriminacions per motius d’opció sexual ni d’identitat o expressió de gènere. Garantir el dret a l’avortament lliure i gratuït i desenvolupar mesures immediates per aturar les violències contra les dones, assegurar el reconeixement del treball de cures i aplicació en tots els àmbits de polítiques feministes i d’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i intersex.

10. La candidatura no s’endeutarà amb cap entitat financera i exercirà una transparència màxima en relació als seus comptes. Els seus representants actuaran d’acord amb uns principis ètics que no permetin la utilització de la política com a carrera personal i individual en benefici propi ni la concentració de càrrecs i se’ls podrà revocar en qualsevol moment. Tant les persones electes com les alliberades cobraran uns ingressos mensuals no superiors a dues vegades i mitja el salari mínim, i tindran els càrrecs limitats a una sola legislatura.